เที่ยวตรัง – 9 l ถ้ำเลเขากอบ น้ำตกโตนเต๊ะ สวนรุขชาติ

ถ้ำเลเขากอบ  น้ำตกโตนเต๊ะ สวนรุขชาติ จังหวัดตรังเป็นจังหัวดที่มีป่าสวยทะเลใส การได้ท่องป่าตรังเพื่อชมน้ำตกในฤดูฝน ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม เทือกเขาบรรทัดที่พาดผ่านจังหวัดตรัง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดจากทะเลตลอดปี ทำให้ป่าตรังไม่รู้จักการผลัดใบ และไม่รู้จักความแล้ง นี่คือป่าสดที่น่าสัมผัสยิ่ง ราคาติดต่อฝ่ายขาย

สถานที่

ระยะเวลา

ประเภท

ประเภท

ราคา รถเก๋ง 2 ท่าน

ราคารถเก๋ง 3 – 4 ท่าน

ราคารถตู้ 5 – 7 ท่าน

ราคารถตู้ 8 – 13 ท่าน

ถ้ำเลเขากอบ  น้ำตกโตนเต๊ะ สวนรุขชาติ

ไปเช้า – เย็นกลับ (09.00 น. – 16.30 น.)          

รถตู้ 10 – 13 ที่นั่ง ( VIP ) 8 ,9 ,13 ที่นั่ง

รถเก๋ง 4 ที่นั่ง          

ติดต่อฝ่ายขาย    

ติดต่อฝ่ายขาย  

ติดต่อฝ่ายขาย  

ติดต่อฝ่ายขาย  


009โปรแกรมทัวร์โดยย่อ

08.30 น. รถเดินทางรับท่านตามสถานที่ต่างๆ ท่านควรพร้อมก่อน 8.30 น. ขึ้นรถเดินทางสู่“ถ้ำเลเขากอบ” (Unseen in Thailand) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ชอบ การผจญภัย ไฮไลท์ภายในถ้ำเขากอบคือ “ถ้ำเจ้าสาว” ซึ่งมีลักษณะเป็นหินงอกคล้ายผ้าม่านกั้นอยู่บริเวณด้านหน้า ภายในมีแท่นหินลักษณะคล้ายเตียงนอน ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากคนที่ยังไม่มีคู่ เมื่อลอดเข้าโถงถ้ำทางช่องกลางของม่านเจ้าสาว กลับไปก็จะได้พบกันเนื้อคู่ 

  11.30 น. เริ่มออกเดินทางมุ่งสู่ “อำเภอปะเหลียน”

ระหว่างทางรับประทานอาหารเที่ยงที่ อ. ย่านตาขาว

13.30 น.เดินทางถึง “น้ำตกโตนเต๊ะ” เพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ของน้ำตก ซึ่งจัดว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ ด้วยความใหญ่ของน้ำตก เพียงแค่เดินทางเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อถึงที่จอดรถของน้ำตกแล้วพาท่านสู่จุดที่สวยงามที่สุดของน้ำตกซึ่งมีความสูงประมาณ 350 เมตร  ท่านจะได้เพลิดเพลินกับสายน้ำตกอันเยือกเย็น จนถึงเวลาอันสมควร

16.30 น.แวะชม “สวนรุขชาติ” ทุ่งค่ายหรือสะพานยอดไม้ ซึ่งเป็นสวนประวัตศาสตร์สากลภาคใต้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2,600 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และสวยงามของธรรมชาติไว้ได้อย่างครบถ้วน

17.30 น. เดินกลับสู่เมืองตรัง


ราคานี้รวม

 • อาหารเที่ยง
 • ค่าเรือท้องแบน
 • ค่าเรือเข้าถ้ำเลเขากอบ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่ารถนำเที่ยว
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

 • อาหารกลางวัน
 • ค่าธรรมเนียมอุทธยานชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือโปรแกรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีลูกค้าร้องขอ)

 

 thumb260810115316_1384540766_1403927022
ชื่อบัญชี ทะเลตรัง ดอท คอม
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรัง บัญชีออมทรัพย์ 512-280115-4
กรุณาแฟ็กสลิปเงินโอนส่งไปที่ 075-298404 หรือ Email:talaytrang@gmail.com


 ติดต่อสอบถามการจองทัวร์
ติดต่อฝ่ายขาย : 095 – 440 4848  โทร : 075-298400 แฟกซ์ 075-298404
LINE ID : alextalaytrang