เที่ยวตรัง – 5 l -วิถีชิวิตเงาะป่าซาไก น้ำตกโตนเต๊ะ

เงาะป่าซาไก น้ำตกโตนเต๊ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติและอยากรู้วิถีชีวิตเงาะป่าซาไก  โปรแกรมท่องจังหวัดตรังไปเช้า – เย็นกลับ จึงเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดของการเที่ยวแบบประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของท่าน ราคาท่านละ 1,499 บาท

สถานที่

ระยะเวลา

ประเภทรถ

ประเภทรถ

ราคา รับที่ตัวเมืองตรัง

เงาะป่าซาไก น้ำตกโตนเต๊ะ 

ไปเช้า – เย็นกลับ (09.00 น. – 16.00 น.)          

รถตู้ 10 – 13 ที่นั่ง ( VIP ) 8 ,9 ,13 ที่นั่ง

รถเก๋ง 4 ที่นั่ง       

ผู้ใหญ่ท่านละ 1,499 บาท เด็ก 5 – 11 ขวบ 1,250 บาท   


005โปรแกรมทัวร์โดยย่อ

08.00 น. รถเดินทางรับท่านที่จุดนัดหมาย (รับจากที่พักในตัวเมืองตรัง)

08.30 น. รถออกเดินทางสู่เทือกเขาบรรทัด อำเภอปะเหลียน

09.30 น. ถึงเทือกเขาบรรทัด เตรียมพร้อมออกเดินทางด้วยเท้าประมาณ 20 นาที โดยระหว่างทางจะผ่านสวนยางและป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

10.00 น. เดินเท้ามาถึงหมู่บ้านของเงาะป่าซาไก ท่านจะได้ชมการสาธิตวิธีการยิงลูกดอก ซึ่งเป็นอาวุธสำคัญของชนเผาซาไก หลังจากนั้นให้ท่านได้เดินชมวิถีชีวิตและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) หลังจากการถ่ายรูปที่ระลึก

13.00 น. ออกเดินทางสู่น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง 

เมื่อถึงน้ำตกโตนเต๊ะแล้ว เดินขึ้นไปสู่จุดที่สวยงามที่สุด ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปและเก็บความประทับใจต่างๆ หลังจากนั้นลงเล่นน้ำเพื่อนผ่อนคลายท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเย็น

16.30 น. เดินทางกลับที่พัก รถรับเดินทางกลับตัวเมืองตรัง


ราคานี้รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • อาหารเที่ยง
 • ค่ารถนำเที่ยว
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทธยานชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือโปรแกรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีลูกค้าร้องขอ)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • รองเท้าผ้าใบ
 • ชุดสำหรับเล่นน้ำตก
 • ชุดสำหรับเปลียนหลังเล่นน้ำตก
 • ของใช้ส่วนตัว 
 • ยาประจำตัว ฯ

 thumb260810115316_1384540766_1403927022
ชื่อบัญชี ทะเลตรัง ดอท คอม
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรัง บัญชีออมทรัพย์ 512-280115-4
กรุณาแฟ็กสลิปเงินโอนส่งไปที่ 075-298404 หรือ Email:talaytrang@gmail.com


 ติดต่อสอบถามการจองทัวร์
ติดต่อฝ่ายขาย : 095 – 440 4848  โทร : 075-298400 แฟกซ์ 075-298404
LINE ID : alextalaytrang